PEKER YÜZEY TASARIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÜYELİK VE/VEYA PAZARLAMA SÜREÇLERİNE YÖNELİK AÇIK RIZA METNİ 

Peker Yüzey Tasarımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) Üyelik ve/veya Pazarlama Süreçlerine Yönelik Aydınlatma Metni’ni okudum ve bu kapsamda (i) Şirketiniz ile Şirketiniz ürünlerinin ve/veya hizmetlerinin tanıtılması ve bunlara ilişkin bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması faaliyetleri, (ii) Şirketinizin marka tanınırlığının / bilinirliğinin arttırılması faaliyetleri, (iii) müşteri kazanımı veya mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek faaliyetler, (iv) pazarlama analiz çalışmaları (örn. profilleme, segmentasyon, hedefleme, yeniden hedefleme, veri zenginleştirme), (v) kampanya / pazarlama performanslarının ölçümü ve raporlanması faaliyetleri, (vi) sosyal medya iletişim ve etkileşim faaliyetleri ve (vii) reklam, kampanya, teklif, tanıtım, anket, çekiliş, yarışma, etkinlik, promosyon, ticari elektronik iletişim ve sair doğrudan ve/veya dolaylı kişiye özel / kitlesel pazarlama faaliyetleri ve/veya e-bülten üyeliğinin oluşturulması / yönetilmesi / sonlandırılması faaliyetleri kapsamında kimlik, iletişim, görsel ve işitsel, talep / şikayet / öneri, mesleki deneyim, pazarlama ve distribütör müşterisi satın alma işlem verisi kişisel veri kategorileri ile sınırlı kişisel verilerimin distribütör müşterileri ile ilişki ve memnuniyet yönetimi, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmesine ve söz konusu kişisel verilerimin aynı amaçlarla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik hizmet sağlayıcı olarak hareket eden topluluk şirketlerinizin de dahil olduğu tedarikçilerinize, sosyal medya ve iletişim platformlarına, basın / yayın kuruluşlarına, ajanslara, etkinlik / organizasyon sahibi kuruluşlara, ilgili içeriğe erişimi bulunan üçüncü kişilere, distribütörlerinize, topluluk şirketlerinize, hissedarlarınıza ve olası birleşme devralma / operasyon ve ticari işletme devri süreçlerinde ilgili alıcı taraflara aktarılmasına onay veriyorum.

KATALOĞUMUZU İNCELEYİN