Sürdürülebilirlik Politikamız

Belenco, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı, doğal ve kültürel mirasa sahip çıkmayı amaçlar. Tüm çalışmalarımızı "Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları"nı gözeten bir şekilde yürütmek için azami gayreti göstermekteyiz. 

Bu kapsamda, şirketimiz sürdürülebilirlik faaliyetlerini aşağıdaki temel kriterleri uygulamayı taahhüt etmektedir:
 • Müşterilerimizin beklentilerini karşılayarak memnuniyetlerini en üst seviyede tutacak kalite ve güvenlik niteliklerine sahip sürdürülebilir ürün ve hizmetler geliştirmeyi,
 • Finansal ve operasyonel sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak ülke ekonomisine ve tüm paydaşlara değer yaratmayı,
 • Enerjiyi etkin ve verimli kullanarak doğal kaynakların korunmasına yardımcı olmayı
 • Yenilenebilir ve temiz enerji üzerine yatırımlar yaparak doğa ve çevrenin korunmasına yardımcı olmayı,
 • Atık yönetimine ilişkin düzenlemeler yapılarak; ambalaj ve katı atıkların kontrolü ve imha edilmesi ve faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkların en aza indirilmesi amaçlamayı,
 • Faaliyetlerimizi, sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde Endüstri 5.0 tabanlı çağdaş uygulamalara, kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirmeyi,
 • Tüm paydaşlarımıza ilişki ağının her noktasında şeffaflık ve hesap verebilirlik temelli, iş etiğini sürekli olarak gözeten bir kurumsal yönetim anlayışı ile yönetmeyi,
 • Başta tedarik zincirimiz olmak üzere tüm değer zincirimizde sahip olduğumuz iş etiği, kalite ve sürdürülebilirlik yaklaşımını yaygınlaştıracak uygulamaları hayata geçirmeyi
 • Değer zincirimizde yer alan paydaşlarımızı geliştirmeyi,
 • Ar-Ge, inovasyon ve dijitalleşme süreçlerimizi sürekli gelişim ve iyileştirme felsefesiyle yöneterek performansımızı sürekli kılmayı; iş süreçlerimizde yapay zekâ uygulamalarını yaygınlaştırarak kaynakların geliştirilmesine katkı sağlamayı,
 • Kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacak operasyonel mükemmellik projelerini kesintisiz bir şekilde uygulamayı, şirketin verimlilik ve karlılığına katkı sağlamayı,
 • Çalışanlar ve aileleri tarafından tercih edilecek bir işveren olmayı,
 • Çalışanlarımıza eşit koşullar sağlarken kendilerini sürekli olarak geliştirebilecekleri fırsatları sunmayı,
 • Irk, cinsiyet, medeni hal, yaş, renk, din, soy, ulusal köken, özürlülük ve diğer korumalı durumlara ilişkin fırsat eşitliği sağlamayı,
 • Evrensel insan hakları rehberliğinde her türlü ayrımcılığın, zorla ve zorunlu işçilik, çocuk işçilik gibi uygulamaların karşısında olmayı
 • Toplumumuzu geliştirecek ve refahına katkıda bulunacak sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeyi 
KATALOĞUMUZU İNCELEYİN