Belenco Evsel Mekanlarda 15 Yıl Garanti

Kuvarsın Güzelliğini Yıllarca Yaşayın!

Belenco’nun aşınma, çizilme ve kimyasallara dayanıklı yapısı 15 yıl boyunca garanti altındadır. Tezgahınızın ilk günkü gibi ışıltılı ve sağlam kalabilmesi için “Belenco Kullanım ve Bakım” önerilerine uyarak, Belenco’nun benzersiz güzelliğini yıllarca yaşayabilirsiniz.

Unutmayın!

Kuvars yüzeyleri sadece hak ettiği kaliteyle üretmeye değil, aynı zamanda hak ettiği şekilde kullanıma sunmaya da önem veren Belenco, tüketicilerin bilinçlendirilmesinin, kuvars yüzeylerin toplam yaşam döngüsünde çok önemli bir yeri olduğunu bilir. Bu sebeple, ürettiği ürünlerin değer katacakları yaşam alanlarında doğru kullanımlarına ilişkin tüm bilgilendirmeyi yapar. “Belenco Kullanım ve Bakım” kılavuzunuzu atölyenizden almayı unutmayın.


Garanti Kapsamı

Belenco (Peker Yüzey Tasarımları A.Ş.) bu garantiyi ihtiyari ve sınırlı olarak sadece aşağıda belirtilen koşul ve durumlarda, evsel mekanda kullanılacak mutfak ve banyo tezgahının imal edilmesinde kullanılan Belenco plakalar için verir.

 • Bu garanti, tezgahın yapıldığı hatalı plakanın tamir edilmesi veya değiştirilmesi hususunu kapsar. Belenco, bu iki seçenekten belirlediği en iyi çözümü seçer, seçim tamamen Belenco’nun uhdesindedir.
 • Bu garanti, plakanın “Belenco Atölye İşçilik ve Montaj Kuralları”na uygun olarak işlendiği ve evsel mekanlarda tezgah olarak kalıcı uygulandığı durumlarda geçerlidir. Plakanın ilk monte edildiği yerden sökülüp bir başka yere nakledilmesi ve montajı bu garantiyi geçersiz hale getirir.
 • Bu garanti sadece Belenco tezgahın ilk alıcısına verilmiştir. Devir edilemez.
 • Bu garanti, tezgahın “Belenco Kullanım ve Bakım” önerilerine uygun olarak kullanıldığı durumlarda geçerlidir. “Belenco Kullanım ve Bakım” kılavuzu, www.belenco.com internet sitesinden veya satış noktalarından temin edilebilir.
 • Plakanın arkasında yazılı bulunan her türlü bilginin korunması şarttır.
 • Bu garantinin geçerlilik kazanması için, plakanın montajı esnasında “Belenco 15 Yıl Garanti” formu üzerinde belirtilen bilgilerin eksiksiz ve doğru olarak atölye tarafından doldurulması ve atölyenin kendisine ait bölümü koparıp montaj tarihini takip eden en geç bir ay içinde garanti kayıt formunu Belenco’ya ulaştırması gerekir. 15 yıl garanti belgenizi saklayın.

Garanti Kapsamı Dışındaki Durumlar

 • Bu garanti, tezgahın “Belenco Kullanım ve Bakım Kılavuzu”nda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasarları kapsamaz.
 • Renk, ton, doku farklılıklarını, ısıl şokla veya güçlü kimyasalların yüzeye dökülmesiyle (ağartıcılar, boya sökücüler, boya veya vernik incelticiler vb.) oluşan tahribatları, darbe sonucu oluşan çatlama ve kırılmaları, kötü kullanım, atölyede olmuş hataları ve/veya düzgün yapılmamış işçilikten kaynaklanan sorunları kapsamaz. Isıl şok, tencere, tava, fırın tepsisi vb. mutfak kaplarının ateşten indirildikleri ya da fırından çıkarıldıkları sıcaklıkları ile tezgah üzerine konulmasından oluşabilir. Yüzeyin sıcakla temas etmemesi için mutlaka nihale kullanılmalıdır.
 • Su tesisatı, elektrik tesisatı, duvar veya yer karosu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tezgahın onarımı ve değişimi esnasında çıkabilecek herhangi bir ilave veya destekleyici işçilik, onarım veya modifikasyonu kapsamaz. Bu tür işlerin tümü, tüketicinin sorumluluğundadır.
 • Bedeli tamamen ödenmemiş ürünlere ve hizmetlere uygulanmaz.
 • Dış mekan uygulamalarını kapsamaz.
 • Dış hava ve iklim şartlarına maruz bırakılmış yüzeyler ile anormal kullanımdan veya şartlardan etkilenmiş yüzeylere uygulanmaz. Anormal kullanım veya şartlar, bunlarla sınırlı olmamak üzere, hatalı taşıma, montaj veya hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarları, aşırı ısı veya ultraviyole ışığa maruz kalma sebebiyle oluşan hasarları, fiziksel veya kimyasal etkilere maruz bırakılma veya uygunsuz bakım ve koruma durumlarını içerir.
 • Kısmen veya tamamen doğal afetten, şantiye ve/veya montaj yapılan yerin şartlarından, mimari ve mühendislik tasarım, yapısal hareket, kaza ve vandalizm sebebiyle ortaya çıkan hasar ve yaralanmalardan kaynaklanan durumları kapsamaz.
 • Tezgah ek yerlerinin görsel ve işlevsel performansını kapsamaz.
 • Ticari ve kamuya açık mekanlardaki uygulamaları kapsamaz. Bu tür alanlar, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, dükkanlar, alışveriş merkezleri, bürolar veya ticari faaliyet yapılan diğer yerlerdir.
 • Kullanıcının beğenisi ve/veya kişisel seçimine dayalı (renk, doku, kenar profili, işçilik, uygulamacı vb. konularla ilgili) itirazları kapsamaz.
 • Tezgah dışındaki uygulamaları kapsamaz.

Garantiden Faydalanmak İçin

 • Tezgahın imal edildiği plakanın üretiminden kaynaklanan herhangi bir sorun olması durumunda öncelikle tezgahın satın alındığı yere müracaat edilmelidir.
 • Olası bir durumda, bu garantiden yararlanmak için Belenco’nun veya onun görevlendireceği kişi veya kurumların tezgahı yerinde incelemesine izin verilmelidir.
 • Garantide belirtilen hususlar dışında herhangi bir doğrudan, dolaylı veya durumsal hasardan Belenco’nun sorumlu olmayacağı bilinmelidir.
 • Belenco dışında hiçbir şahıs veya kuruluş Belenco adına herhangi bir garanti vermeye yetkili değildir.

Daha ayrıntılı bilgi talebi için: info@belenco.com 

Garanti formunu indirmek için tıklayınız.