Belenco Evsel Mekanlarda 15 Yıl Garanti

BELENCO’nun sihri: Tasarım, Teknoloji ve Kalitesindedir.

En yüksek kalitenin, en saf bileşenlerden ve en saf zihinlerden geldiğine inanıyoruz. Saflığı; ürünlerimizin formülasyonunda, doğaya ve kaynaklarına olan derin saygımızda ve işimize olan dürüst aşkımızda gösteriyoruz. Bu nedenle ürünlerimiz, mümkün olabilen en yüksek kuvars miktarına sahip.

Bileşiminde yaklaşık %90 kuvars bulunan Belenco Kuvars Yüzeyler, en kaliteli kuvars yataklarından temin ettiği yüksek nitelikli hammadde ile kalitesini güvence altına alır.

Kuvars yüzeyleri sadece hak ettiği kaliteyle üretmeye değil, aynı zamanda hak ettiği şekilde kullanıma sunmaya da önem veren Belenco, tüketicilerin bilinçlendirilesinin, kuvars yüzeylerin toplam yaşam döngüsünde çok önemli bir yeri olduğunu bilir. Bu sebeple, ürettiği ürünlerin değer katacakları yaşam alanlarında doğru kullanımlarına ilişkin tüm bilgilendirmeyi yapar.

İç Mekanlarda 15 Yıl Garanti

Belenco kuvars yüzeyler doğadan aldığı gücü her zerresine yansıtarak; aşınma, çizilme ve darbelere dayanıklı yapısı ile iç mekan (konut) kullanımlarında 15 yıl boyunca garanti altındadır. Tezgahınızın ilk günkü gibi ışıltılı ve sağlam kalabilmesi için Belenco Kullanım, Bakım ve Garanti Rehberi'ndeki önerilere uyarak, Belenco’nun benzersiz güzelliğini yıllarca yaşayabilirsiniz.

Garanti Kapsamı

 1. Belenco (Peker Yüzey Tasarımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.) bu garantiyi ihtiyari ve sınırlı olarak sadece aşağıda belirtilen koşul ve durumlarda, iç mekanlarda kullanılacak mutfak ve banyo tezgahının imal edilmesinde kullanılan A kalite Belenco plakalar için verir.
 2. Bu garanti, tezgahta kullanılan hatalı plakanın yerine yeni plakanın verilmesi (montaj ve işçilik hariç sadece plakanın yurtiçi distribütör deposuna kadar tedariği) hususunu kapsar.
 3. Bu garanti kusurlu ürünün aynı özelliklere (renk, kalınlık, vb.) sahip başka bir ürün ile değiştirilmesini kapsar. Üretimden kalkmış olması dolayısıyla temininin imkânsız olduğu durumlarda o anda mevcut olan ürünler arasında en yakın özelliklere sahip ürün ile değiştirilecektir.
 4. Bu garanti, plakanın “Belenco Teknik El Kitabı”na uygun olarak işlendiği ve iç mekanlarda tezgah olarak kalıcı uygulandığı durumlarda geçerlidir. Plakanın ilk monte edildiği yerden sökülüp bir başka yere nakledilmesi ve montajı bu garantiyi geçersiz hale getirir.
 5. Bu garanti sadece Belenco tezgahın ilk alıcısına verilmiştir. Devir edilemez.
 6. Bu garanti, tezgahın “Belenco Kullanım ve Bakım” önerilerine uygun olarak kullanıldığı durumlarda geçerlidir. “Belenco Kullanım, Bakım ve Garanti Rehberi”ne web sitemizden ulaşabilirsiniz. Plakanın arkasında yazılı bulunan her türlü bilginin korunuyor olması şarttır.

Garanti Kapsamı Dışındaki Durumlar

 1. Bu garanti, tezgahın “Belenco Kullanım ve Bakım Rehberi”nde yer alan hususlara aykırı kullanılmasından ve bu sebeple oluşan kullanıcı hatalarından kaynaklanan hasarları kapsamaz.
 2. Renk, ton, doku farklılıklarını, ısıl şokla veya güçlü kimyasalların yüzeye dökülmesi ile (ağartıcılar, boya sökücüler, boya veya vernik incelticiler vb.) oluşan tahribatları, darbe sonucu oluşan çatlama ve kırılmaları, kötü kullanım, atölyede olmuş hataları ve/veya düzgün yapılmamış işçilikten kaynaklanan sorunları, darbe veya yeni binalarda inşaat oturması dolayısıyla oluşan kılcal çatlakları kapsamaz. Isıl şok, tencere, tava, fırın tepsisi vb. mutfak kaplarının ateşten indirildikleri ya da fırından çıkarıldıkları sıcaklıkları ile tezgah üzerine konulması ile oluşabilir. Yüzeyin sıcakla temas etmemesi için mutlaka nihale kullanılmalıdır.
 3. Garanti hatalı plakanın sökülmesi ve yeni plakanın montajı gibi uygulama faaliyetlerini kapsamaz. Ayrıca su tesisatı, elektrik tesisatı, duvar veya yer karosu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tezgahın değişimi esnasında herhangi bir ilave veya destekleyici işçilik, onarım veya modifikasyonu da kapsamaz. Bu tür işlerin tümü tüketicinin sorumluluğundadır.
 4. Bedeli tamamen ödenmemiş ürünler ve hizmetler garanti kapsamında değildir.
 5. Dış mekan uygulamaları garanti kapsamında değildir.
 6. Dış hava ve iklim şartlarına maruz bırakılmış yüzeyler ile anormal kullanımdan veya şartlardan etkilenmiş yüzeylere uygulanmaz. Anormal kullanım veya şartlar, bunlarla sınırlı olmamak üzere, hatalı taşıma, montaj veya hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarları, aşırı ısı veya ultraviyole ışığa maruz kalma sebebiyle oluşan hasarları, fiziksel veya kimyasal etkilere maruz bırakılma veya uygunsuz bakım ve koruma durumlarını içerir.
 7. Kısmen veya tamamen doğal afetten, şantiye ve/veya montaj yapılan yerin şartlarından, mimari ve mühendislik tasarım, yapısal hareket, kaza ve vandalizm sebebiyle ortaya çıkan hasar ve yaralanmalardan kaynaklanan durumları kapsamaz.
 8. Bir tezgahın yapımında kullanılan birden fazla farklı plaka arasındaki ton, doku ve kalınlık farkını kapsamaz. Bir plakadan daha fazlası gerekiyorsa plaka renklerinin uyumu kontrol edilmelidir. Aynı üretim tarihli plakaları kullanmaya özen gösterilmelidir. Farklı üretim tarihindeki ürünler kullanıldığında ton, doku ve desen farklılıkları olabilir.
 9. Tezgah ek yerlerinin görsel ve işlevsel performansını kapsamaz.
 10. Ticari ve kamuya açık mekanlardaki uygulamaları kapsamaz. Bu tür alanlar, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, dükkanlar, alışveriş merkezleri, bürolar veya ticari faaliyet yapılan diğer yerlerdir.
 11. Kullanıcının beğenisine ve/veya kişisel seçimine dayalı (renk, doku, kenar profili, işçilik, uygulamacı vb. konularla ilgili) itirazları kapsamaz.
 12. Tezgah dışındaki uygulamaları kapsamaz.
 13. Tezgah boyunca, 50-60 cm arayla, destek çıtası kullanılmalıdır. Destek çıtalarının kuvars esaslı malzeme, mdf lam ya da su kontrplağı olması önerilir. Mermer ya da granit kullanılamaz. Garanti, taşıma kabiliyeti düşük herhangi bir malzemenin bu amaçla kullanılması durumunu kapsamaz.
 14. Düzgün ve terazisinde olmayan dolaplar veya zemin nedeni ile meydana gelebilecek oturma veya hareketlere bağlı hasarları kapsamaz.
 15. Belenco tezgah ile temas eden, tezgah arkası duvar paneline monte edilen seramik ve benzeri farklı ek ürünlerin hatalı montajı nedeni ile oluşan hasarları kapsamaz.
 16. Aynı şekilde, bu garanti, kapsama giren kusurun tespitinden itibaren, başvurunun yapılması, işleme alınması ve ürünün yenilenmesine kadar geçen sürede meydana gelebilecek herhangi bir hasarı da kapsamaz. Ürünü kullanan, satın alan veya herhangi bir üçüncü tarafın ticari, mesleki, profesyonel veya yerleşim amaçlı faaliyetlerinden dolayı oluşabilecek gelir kayıpları da dahil olmak üzere doğabilecek tüm zararlar garanti kapsamı dışındadır.
 17. Ürün, Belenco’nun önceden onayı olmaksızın tamir ve/veya işlem görmesi durumunda garanti kapsamı dışında kalacaktır.
 18. Garanti, ürünün imalatını, montajını ve bu sırada oluşabilecek hataları kapsamaz. Bu işlemler Belenco tarafından gerçekleştirilmemektedir. Ve herhangi bir işçilik, montaj bedeli Belenco’nun sorumluluğunda değildir.

Garantiden Faydalanmak İçin

Olası bir durumda, bu garantiden yararlanmak için Belenco’nun veya onun görevlendireceği kişi veya kurumların tezgahı yerinde incelemesine izin verilmelidir.

Belenco dışında hiçbir şahıs veya kuruluş Belenco adına herhangi bir garanti vermeye yetkili değildir.

“Belenco Kullanım ve Bakım Rehberi” ile garanti şartları ve koşullarını dikkatle lütfen okuyunuz.

Tezgahın imal edildiği plakanın üretimden kaynaklanan herhangi bir sorunu olması durumunda bölge distribütorü ile iletişime geçiniz. Ürünün bu belge veya web sitesinde uygunluğu belirtilmeyen herhangi bir kimyasala maruz kalması durumunda, uygunsuz kullanım olarak kabul edilecek ve ürün garanti kapsamından çıkacaktır.

Garantide belirtilen hususlar dışında herhangi bir doğrudan, dolaylı veya durumsal hasardan Belenco’nun sorumlu olmayacağı bilinmelidir. Belenco şartların yerine getirilmemesi veya tüketici tarafndan sağlanan bilgilerin yanlış veya eksik olması durumunda ücretsiz garanti hizmeti sunmama hakkını saklı tutar.

Bize hafta içi 08:00-17:30 saatleri arasında 0 850 808 43 21 numaralı Belenco Müşteri Hizmetleri hattından ulaşabilirsiniz.

 • Sorularınız için arayabilir, şikayet kaydınızı oluşturabilir ve şikayetinizin durumunu öğrenebilirsiniz.
 • Şikayetiniz, Müşteri Hizmetleri Bölümü’ne ulaştıktan sonra sizinle ile iletişime geçilir.
  Kayıt oluşturabilmek için gerekli belgeler, ek bilgiler ve fotoğraflar size ilgili form iletilerek talep edilir.
  Gerekli bilgi, belge ve fotoğraflar birimimize ulaştıktan sonra şikayetin incelemesine başlanabilir.
 • Her müşteri şikayeti maksimum dikkat ve özenle, adil, objektif ve müşteri odaklı yaklaşım ile müşteri şikayetleri kurulumuz tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır.

Garanti formunu indirmek için tıklayınız.

"Belenco Kullanım, Bakım ve Garanti Rehberi"ni indirin.

KATALOĞUMUZU İNCELEYİN