Etik Standartlar

Belenco olarak Etik Standartlarımıza uymayı taahhüt ederiz.

 • Kanunlara, yönetmeliklere yasalara uyum ana ilkemizdir.
 • Çocuk işçi çalıştırmayız.
 • Genç işçimiz olursa, yapılması gereken ilave kontroller ve ücret ödemelerini yasalara uygun düzenleriz.
 • Zorla işçi çalıştırmayız.
 • Sözlü,fiziksel,cinsel hiçbir şekilde taciz ve suistimale izin vermeyiz, çalışanlarımızı bunlardan korumayı taahhüt ederiz.
 • Günlük yasal çalışma sürelerine uyumlu çalışma düzenlemeleri yaparız, yasal dinlenme sürelerini iyileştirmeye gayret ederiz.
 • Fazla mesai ödemelerinde yasal düzenlemeleri iyileştirmeye gayret ederiz.
 • Hiçbir konuda ayrımcılık uygulamayız. Irk, milliyet, cinsiyet, din, dil farklılıkları nedeniyle çalışanlarımıza farklı muamele yapmayız, farklı ücret ödemeyiz, aksine farklılıklara saygı gösteririz.
 • Maddi cezalar uygulamayız.
 • Çalışan şikayetlerini taleplerini sistematik ve şeffaf şekilde alır, takip eder ve dönüş yaparız.
 • Çalışanlarımızın önerilerini dinlemek için çeşitli platformlar oluştururuz.
 • Çalışanlarımızla ilgili kararlarda, çalışan temsilcilerinin görüşlerini alırız.
 • Çalışanların işçi topluluklarına üye olmasını engellemeyiz.
 • İş Sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve korumak için gerekli sistemleri işe uygun olarak oluşturur, geliştirir, yasal yükümlülükleri uygularız.
 • Tedarikçilerimizin bu etik kodlara uyumunu garanti etmek için sözleşmelerde taahhüdü alınır.
 • Çevremize karşı sorumluluklarımız yerine getirir, yasal gereklilikleri minimumda sağlarız, iyileştiririz.
 • Çalışanlarımızın çevre duyarlılığını arttırmak için eğitimler verir, görsel düzenlemelerle katkı vermelerini sağlamaya çalışırız.
 • Süreçlerimizi, çevremize ve gezegenimizin kaynaklarına zarar vermeyecek şekilde iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

İhbar ve Şikâyetleriniz için mail adresimiz: [email protected]

KATALOĞUMUZU İNCELEYİN