Kalite ve Çevre Politikası

Belenco; 
Kuvars Yüzeyler üretiminde çevreye ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde, teknolojik , sürekli gelişime inanan, ürün ve hizmetlerinde kaliteye öncelik veren, çevreye duyarlı öncü şirketlerden biri olarak;

 • Süreç yaklaşımı ve risk temelli yönetim anlayışı ile hedeflere ulaşmayı,
 • Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri kontrol altında tutarak çevreye vereceğimiz kirlilik ve zararı en aza indirmeyi,
 • Uygunluk Yükümlülüklerini yerine getirmeyi , ürün - Çevre mevzuatına  ve kuruluşun uymayı taahhüt ettiği diğer şartları yerine getirmeyi,
 • Faaliyetlerimiz sırasında mümkün olan en iyi teknolojiyi kullanarak çevreye vereceğimiz etkileri en aza indirmeyi,
 • Enerji ve Doğal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamayı,
 • Çevre bilincini ve çevreyi korumak adına yaptığımız çalışmaları çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve toplum ile paylaşmayı, yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlamayı, çevresel duyarlılığı arttırmak için ihtiyaçlara göre gelişen eğitimler vermeyi,
 • Çevrenin Korunması amacıyla kirliliğin kaynağında oluşumunu azaltmak, tekrar kullanımı etkin kılmak ve geri kazanmak için çalışmalar yapmak,
 • Çevresel etkilerin, yaşam döngüsü içerisinde istem dışı şekilde artmasını önlemek için kontrol edebileceği, etkileyebileceği süreçlerde yaşam döngüsü yaklaşımını kullanmak,
 • Ticari faaliyetlerimizi kuvars, kompozit ve doğal taş  ürün/ürünleri üretimi alanında güvenilir ve kaliteli bir kaynak yönetimi ile  Ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,
 • Dünya Kuvars Yüzey pazarında, etkin ARGE çalışmaları ile Pazar ihtiyaçlarının üzerinde ürün portföyü geliştirerek, müşteri beklentilerin aşacak ürünleri pazara sunmak,
 • Sürdürülebilir müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı,
 • Ürünleri firma güvencesi altında tüketiciye sunmak ve sektörde kalite lideri olmak,
 • Kalite Yönetim Sistemi standardına uymak, yurt içi ve yurt dışı standartlara uygun ürün üretmek , Firma üretim kapasitesini müşteriden ve pazarlama kanallarından gelen talepler doğrultusunda yönlendirmek,
 • Sürekli İyileştirme kültürü ile kaliteyi şartlarına uygunluğu sağlamayı,  çevreyi korumayı ürün kalitesi ve gereksiz kaynakların kullanımını önleyen faaliyetler ile birlikte uygulayan şirket olmayı, çevre performansını arttırmak için kalite ve çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini,
 • TS EN ISO 9001:2015 VE TS EN ISO 14001:2015 Standartlarının gerekliliklerini, tüm çalışanların katılımı ile güncel olarak uygulamayı,

taahhüt eder.

Kalite Yönetim Sistemi Belgesi için tıklayınız.

Çevre Yönetim Sistemi Belgesi için tıklayınız.

İş Sağlığı Politikası

Belenco, faaliyetlerini yürütürken iş sağlığı ve güvenliğinin korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesini amaç edinmiştir. Buna bağlı olarak faaliyette bulunduğu her alanda iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili olarak aşağıdaki ilkeleri hayata geçirmeyi taahhüt eder:

 • Tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak,
 • Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemek üzere önlem almak,
 • İSG yönetimi ve İSG performansını sürekli iyileştirmek,
 • Hem doğrudan şirket personeli hem de faydalanılan taşeronların İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek,
 • Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İSG politikasını periyodik olarak gözden geçirmek,
 • Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere riayet etmek,
 • Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak.

Bilgi Güvenliği Politikası

Belenco, iş sürekliliği ve bilgi varlıklarına yönelik her tür riski yönetmek amacıyla ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin şartlarını yerine getirmeyi, etkinliğini ve sürekli geliştirme faaliyetini sürdürmeyi, yasal şartlar ve müşteri şartlarını da göz önünde bulundurarak, mevcut ve oluşabilecek riskleri dikkate alarak bilgi güvenliği gereksinimlerini karşılamayı politika olarak belirlemiş ve aşağıdaki 5 maddeyi benimsemiştir:

 • Bilgi güvenliği yönetim sistemini kurarken yarattığı dokümanların sürekli iyileştirilmesi,
 • Bilgi güvenliğiyle ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere koşulsuz uyulması,
 • Bilgi varlıklarına yönelik risklerin farkında olunması ve bunların sistematik olarak yönetilmesi,
 • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla gerekli eğitim ve çalışmaların yapılması,
 • Bilgi güvenliği sisteminin üç ana öğesi olan gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kurallarına uygun biçimde risklerin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesinin desteklenmesi.

Belenco, bu beş başlık altındaki faaliyetlerinin, uyguladığı diğer yönetim sistemleriyle bütünleşik biçimde yönetilmesini sağlayarak kurum içinde oluşabilecek güvenlik ihlallerinde gerekli yatırımları yönetim olarak desteklemeyi ve devamını sağlamayı taahhüt eder.

2020 GÜNCEL ÜRÜN KATALOĞUMUZU İNDİRİN